Archive for the ‘architektura’ Category

Budowa domu na skarpie

Skarpy jako miejsca nietypowe wymagają szczególnego traktowania podczas projektowania i budowy domu. Skarpy występują nawet na obsza­rach nizinnych – przy krawę­dziach dolin wielkich rzek oraz w po­bliżu moren czołowych. Człowiek ingerując w świat przyrody, zmienia istniejące od wieków warunki równo­wagi i przyczynia się do powstania osuwisk. Corocznie słyszy się o tra­gicznych w skutkach osuwiskach, któ­re […]

Budowa domu z gliny

Glina – to materiał zupełnie niesłusznie kojarzony z budownictwem prymitywnym. Zapewne wpływ na to ma kilkudziesięcioletnia przerwa w jego stosowaniu. O glinie i wyrobach z gliny pisaliśmy już. Przypominamy tę technologię, mając nadzieję, że jej niewątpliwe zalety-   niski koszt budowy oraz łatwy dostęp do podstawowego materiału budowlanego -   zachęcą Czytelników do jej stosowania. Zaproponowanie dzisiaj […]

Na narożnej działce

Zanim zapadła decyzja o budowie rodzinnego domu, ich własne miejsce na ziemi stanowiła działka rekreacyjna z małym sympatycznym domkiem. Właśnie tam spędzali każdą wolną chwilę, tam krystalizowały się oczekiwania i pomysły na dalsze życie. Decyzja była nagła i nieodwołalna: ,,Budujemy dom!” Wybór działki i architekta Zakup działki był kompromisem pomiędzy możliwościami finansowy­mi pięcioosobowej rodziny, chęcią […]

Osiedle w Gdyni

Osiedle nawiązuje swym charakterem do dobrych przykładów małych zespołów mieszkaniowych znanych z Niemiec, Holandii czy Skandynawii. Niewielkie domki przeznaczone dla średnio zamożnych rodzin urzekają prostotą, jednolitością stylistyczną, a całość zespołu sprawia wrażenie ładu i harmonii. Początkowo teren przyszłego osie­dla miał być przeznaczony pod za­budowę szeregową. Komercyjny cha­rakter inwestycji polegał na tym, że firma kupiła grunt, […]

Cegła w architekturze

Przez wieki struktura murów kamiennych czy ceglanych traktowana była jak kompozycja, pobudzała wyobraźnię do szukania dekoracyjnego detalu i bogatej faktury… Wielka płyta, pustak, beton, bloczek silikatowy – nazwy te są określeniami elementów budowlanych. Jednak wyobraźnia nie podsuwa żadnego obrazu. Może a jedynie formy, które powstawały przez pół wieku z tych elementów: pokryte tynkiem bryły ze […]

Mały dom dostępny

W 1933 roku Bank Gospodarstwa Krajowego za pośrednictwem Związku Stowarzyszeń Architektów Polskich ogłosił dwa konkursy architektoniczne na typowy projekt małego domu mieszkalnego: wolno stojącego oraz bliźniaczego i w zabudowie szeregowej. Z ponad tysiąca prac Sąd Konkursowy wybrał 83 projekty, które po opracowaniu znalazły się w,,Katalogu typowych domów dla drobnego budownictwa mieszkaniowego”. Spośród nich my wybraliśmy […]

Małe domy

Tym razem w przeglądzie projektów domów jednorodzinnych postanowiliśmy zaprezentować tylko domy o malej powierzchni, otrzymaliśmy bowiem ostatnio wiele listowi telefonów od Czytelników, w których zawarte były takie prośby Czy wydarzyło się coś na naszym rynku inwestycyjnym, co zmie­niło dotychczasowy kierunek budowy bardzo dużych domów jednoro­dzinnych? Przypomnijmy sobie, co za­częło się dziać po „latach chudych” w […]

Pałacyk francuski

Na palecie barw przeszłości, jaką miał do dyspozycji architekt projektujący w ubiegłym stuleciu, znalazł się również późny renesans francuski. W wyniku zaawansowanych badań nad architekturą europejską przekonano się, że istnieje nie tylko renesans wło­ski, lecz również francuski, niderlandz­ki i niemiecki. W Polsce, szczególnie w ostatniej tercji XIX w., na plan pierw­szy zdecydowanie wysunęło się zainte­resowanie […]

TANIE DOMY WŁASNE

W 1932 roku Polskie Towarzystwo Reformy Mieszkanio­wej przy poparciu Rządu i przy współudziale wielu środo­wisk zorganizowało w Warszawie na Żoliborzu wystawę „Tani Dom Własny”. Zadaniem ponad dwudziestu wy­stawców – architektów i wykonawców – było zbudowanie w ciągu dwóch miesięcy na przygotowanych przez organi­zatorów terenach domów jednorodzinnych, których koszt był z góry ograniczony. Wystawa, wystawa… Kurjer […]

Mieszkania w baranowie

Osiem lat temu poradnik ogłosiliśmy konkurs na projekt „Małego taniego ener­gooszczędnego domu”- budowlanego volkswagena („garbusa” z lat trzydziestych na­szego stulecia). Rzeczywistość przeszła nasze oczekiwania. Na konkurs wpły­nęło ponad 100 prac. Większość – na bardzo wysokim poziomie. Po rozstrzygnięciu konkursu mieliśmy w zasadzie tylko jeden problem: jak doprowadzić do wybudowania choćby jednego domu według nagro­dzonego projektu. […]