Czy uszczelnienia z dodatkiem ołowiu są bezpieczne?

Wybudowałam dom mieszkalny. Na poddaszu planuję zamontować 4 okna dachowe. Jednak gdy oglądałam takie okna w sklepie, zauważyłam że przylega do nich czarny fartuch, na którym jest napisane: „fartuch ołowiany”.

Czy ten fartuch naprawdę jest z ołowiu? Czy zamontowanie takich okien nie będzie szkodliwe dla mieszkańców budynku?

 

Do uszczelniania okien umieszczonych w połaci dachu rze­czywiście stosuje się fartuchy ołowiane. Pełnią one funkcję ob­róbki i dają się łatwo formować – odpowiednio do kształtu po­krycia dachu. Okna z fartuchem ołowianym zaleca się stosować zwłaszcza wtedy, gdy pokrycie dachu jest wykonane z materia­łów niepłaskich, takich jak blacha falista, blacha trapezowa czy dachówki cementowe. Jeśli pokrycie jest płaskie (płaskie arku­sze blachy, papa, dachówka bitumiczna), można stosować okna dachowe z obróbką płaską – z blachy powlekanej poliestrem.

Fartuchy ołowiane są wykonywane trójwarstwowo: we­wnątrz znajduje się folia lub karbowana blacha ołowiana, któ­ra z obu stron jest powlekana warstwą tworzywa (lub lakiero­wana). Zapobiega to emisji związków ołowiu. Zakładając nawet przypadkowe uszkodzenie powłoki, na zewnątrz może się prze­dostać jedynie śladowa ilość związków ołowiu, nieszkodliwa dla mieszkańców budynku.

Stosowanie folii ołowianej jako zabezpieczenia przed prze­nikaniem wody i wilgoci jest rozwiązaniem bardzo skutecznym i znanym od dawna. Stosuje się je również w krajach, w których obowiązują znacznie ostrzejsze zasady oceny higienicznej ma­teriałów budowlanych używanych do budowy domów mieszkal­nych i przepisy o ochronie środowiska.

Opinię o nieszkodliwości stosowania fartuchów ołowianych do uszczelniania okien dachowych budynków mieszkalnych potwierdził Państwowy Zakład Higieny.

Both comments and pings are currently closed.