Jak usunąć starą farbę olejną?

Niedawno kupiłem z rozbiórki starą podłogę. Deski mam zamiar wykorzystać do budowy domu w technologii szkieletu drewnianego. Mam jednak problem, bo na deskach znajduje się stara warstwa farby olejnej i nie wiem, jak ją usunąć. Chciałem ją sheblować, ale jest to strasznie pracochłonne. Czy są jakieś inne sposoby usunięcia starej farby z desek?

 

Deski pochodzące z rozbiórki należy przede wszystkim bar­dzo dokładnie obejrzeć, czy nie są zagrzybione lub zaatakowa­ne przez owady. Dopiero, gdy stwierdzi się, że drewno jest w do­brym stanie, można z nich usunąć starą warstwę farby olejnej. Najlepiej użyć do tego gotowych środków chemicznych, do­stępnych w sprzedaży w całym kraju. Polecam na przykład REMOSOL AM lub SCANSOL.

Środki te nakłada się pędzlem na starą powlokę olejną (nor­ma zużycia: 0,25 kg na 1 nr powierzchni). Powodują one jej rozmiękczenie i spęcznienie. Po około 20 minutach farbę olej­ną można łatwo usunąć szpachlą metalową. Aby usunąć grub­sze powłoki (kilka warstw farby), zazwyczaj konieczne jest po­wtórne nałożenie preparatu. Oczyszczoną powierzchnię należy zmyć ciepłą wodą.

Przypominam też o konieczności zaimpregnowania oczysz­czonych desek – po ich wyschnięciu – wodnymi roztworami so­li impregnacyjnych lub gotowymi preparatami rozpuszczalni­kowymi.

Both comments and pings are currently closed.