Narzędzia do cięcia gwintowania rur

Prace instalatorskie nie będą aż tak pracochłonne, jeśli zastosujemy specjalistyczne narzędzia wysokiej jakości Instalatorzy najbardziej cenią sobie sprawdzone narzędzia firm z tradycjami.

Klucze monterskie

Najważniejszym elementem robo­czym kluczy są szczęki. W narzędziach wysokiej jakości szczęki wykonane są ze specjalnie utwardzanej stali narzę­dziowej. Ponieważ nie można tego sprawdzić gołym okiem, lepiej kupo­wać klucze renomowanych firm. Na­leży zwrócić uwagę, czy w kluczach można wymienić szczęki. Równie waż­na jest jakość sprężyny dociskowej umieszczonej pod dolną szczęką. Kor­pus rękojeści jest z żeliwa, chociaż do­stępne są i aluminiowe (około 40% lżejsze). Najbardziej popularny jest klucz prosty. Największy ma rękojeść długości 1500 mm i można go używać do montażu rur średnicy do 200 mm. Do rur o średnicach do 300 mm stosu­je się klucze łańcuchowe i taśmowe. Klucze skośne lub kątowe przydają się w miejscach trudno dostępnych. Do prac lekkich, nie wymagających dużej siły zrywającej, używa się klu­czy typu „szczupak”. Tam, gdzie wy­magana jest większa siła, stosuje się imadła łańcuchowe i klucze dźwignio­we (moment zrywający 16-krotnie większy). Biały montaż wykonuje się kluczami instalatorskimi z gładkimi szczękami. Tam, gdzie możliwy jest dostęp do wnętrza rury, można zasto­sować klucz wewnętrzny, działający na zasadzie rozpierania szczęk.

Imadła

Najwygodniejsze do większych prac instalacyjnych są imadła stacjo­narne na trójnogu. Dodatkowo wypo­sażone są w półkę na drobne narzę­dzia. Elementem trzymającym może być łańcuch lub szczęki. Przenośne imadła szczękowe można zamocować na stole monterskim, blacie lub ru­rze. Imadła łańcuchowe spawalnicze służą do centrycznego ustawienia od­cinków rur prostych, rury i kołnierza lub rury i kolana.

Obcinaki

Do obcinania rur – obok pił tar­czowych i elektrycznych przecinarek bagnetowych – stosuje się obcinaki rolkowe. Do mniejszych średnic wy­starczają obcinaki z jedną rolką tną­cą, natomiast większe wygodniej jest ciąć narzędziem o czterech rolkach tnących. Jego zaletą jest to, że w miej­scach trudno dostępnych do cięcia wystarcza ruch wahadłowy o wychy­leniu około 130°. Obcinaki rolkowe można stosować do cięcia rur stalo­wych i żeliwnych maksymalnej śred­nicy 860 mm, a obcinak łańcuchowy do rur 400 mm z żeliwa kuchenne­go. Obcinaki do rur miedzianych i polietylenowych mają noże o nieco innym profilu niż do stali.

Gwintownice (gwinciarki)

W praktyce, do gwintowania rur używa się trzech rodzajów urządzeń: gwintownic ręcznych, ręcznych napę­dzanych elektrycznie i stacjonarnych o napędzie elektrycznym. Dwóch pierwszych używa się do gwintowa­nia rur i prętów o maksymalnym przekroju 2″. Ręczna gwintownica elektryczna może służyć jako napęd do obcinaka. Gwintownica stacjo­narna sterowana włącznikiem noż­nym dzięki przystawkom może gwintować rury średnicy do 6″. Prak­tycznie zapotrzebowanie na takie gwinty jest niewielkie, zwykle tak duże średnice spawa się. Olej chło­dzący podawany jest automatycznie przez głowicę gwintującą.

Gwintownica oprócz przełączni­ka kierunku obrotów ma obcinak rolkowy i rozwiertak (gradownik). Jej głowica pracuje z prędkością 38 obr/min. Dostępne modele ważą od 50 do 90 kg.

Giętarki

Dostępne są giętarki ręczne do rur maksymalnej średnicy 18 mm, pro­mieniu gięcia 72 mm oraz kącie gię­cia 180°, giętarki przystawkowe do gwintownic elektrycznych z automa­tycznym zatrzymaniem przy kątach 45°, 90°, 180° a także giętarki hy­drauliczne z napędem elektrycznym lub ręcznym.

Te ostatnie używane są do gięcia rur maksymalnej średnicy do 4″ w trzech systemach: otwartym, za­mkniętym i ze śledzącymi skrzydła­mi. Siła nacisku przekazywana jest przez siłownik hydrauliczny i wyno­si 50 do 200 kN.

Both comments and pings are currently closed.