Zasady związane z wyburzeniem ściany nośnej

Istniej zasadnicza różnica pomiędzy ścianą nośna a działową, a różnica ta polega na tym, że bezmyślne wyburzenie ściany nośnej skutkować może budowlaną katastrofą. Jeśli jednak ściana ta musi zostać wyburzona należy pamiętać o pewnych zasadach i problemach związanych z tego rodzaju działaniem. Bezmyślne burzenie ściany, która jest jedną z trzymających konstrukcję budynku może być niebezpieczne, dlatego też należy podejmować takie działania w sytuacjach ostatecznych. Na początku należy zasięgnąć porady architekta bądź konstruktora budowlanego, który oceni status ściany w całej konstrukcji. Aby zabezpieczyć budynek konieczne będzie zastosowanie dwuteowników, czyli kształtowników będących elementami nośnymi w konstrukcjach budowlanych i inżynierskich. Konieczne jest zabezpieczenie wszystkich belek stropowych, ponieważ to jest gwarantem tego, że reszta budynku nie runie. Łatwiejsze jest burzenie ścian działowy, które pełnią tylko funkcję podziałów pomieszczeń. Do wyburzenia ściany najlepiej zatrudnić jednak ekipę budowlaną, która przy użyciu odpowiedniego sprzętu wykona pracę bez zbędnych uszkodzeń. Koszt takiej usługi zależy od wielkości ściany, a pozostałości po wyburzonym elemencie trzeba usunąć i przywrócić pomieszczenie do stanu użytkowania. Wszelkie budowlane ingerencje w istniejącym już budynku wymagają przestrzegania zasad bezpieczeństwa i o tym trzeba pamiętać w pierwszej kolejności.

Both comments and pings are currently closed.